Osiągnięcie perfekcji w strzelaniu z broni jest możliwe nie tylko poprzez posłanie do celu tysięcy pocisków. To wprawdzie pomaga, ale przepisem na sukces są wypracowane w ramach treningu bezstrzałowego odruchy. Jak poprawić swoją technikę strzelania bez codziennych odwiedzin na strzelnicy? Już podpowiadamy.

Trening na sucho – podstawowe informacje

Zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, skupimy się na teorii i odpowiemy na pytania: czym jest trening bezstrzałowy, co jest do niego potrzebne i jakie może przynieść efekty? Pozwoli Ci to określić swoje cele, ocenić możliwości i przygotować optymalny plan treningowy na sucho.

Na czym polega trening bezstrzałowy?

Trening bezstrzałowy to nic innego jak ćwiczenia techniczne wykonywane z bronią lub jej atrapą bez użycia ostrej ani ślepej amunicji. Treningi na sucho mają na celu wykształcenie właściwych odruchów, pamięci mięśniowej i właściwej techniki strzelania. Wraz z postępami i utrwalaniem się technik zaczniesz wypracowywać także szybkość.

Pistolet do treningu bezstrzałowego

W przypadku prawdziwego pistoletu potrzebna będzie amunicja treningowa, tzw. zbijaki. W zależności od rodzaju treningu należy zaopatrzyć się w inny ich rodzaj. Dla zainteresowanych strzelaniem precyzyjnym dobrym wyborem będą naboje ćwiczebne ze sprężyną. Jedna sztuka pozwoli na oddanie nawet tysiąca strzałów. Dla strzelców stawiających na ćwiczenia dynamiczne lepszym pomysłem będą polimerowe zbijaki, które pozwolą symulować takie sytuacje, jak zacięcia czy awarie. Warto także przy tej okazji zaopatrzyć się w dodatkowe magazynki.

Dodatkowe akcesoria do ćwiczeń na sucho

Aby móc zrealizować pełne spektrum ćwiczeń, należy zaopatrzyć w kilka dodatkowych akcesoriów. Przede wszystkim polimerową lub kydexową kaburę wraz z szerokim pasem i ładownicami na magazynki. Ponadto potrzebne będą tarcze. W zależności od warunków lokalowych mogą być pełnowymiarowe lub pomniejszone stosownie do odległości, np. tarczę do strzelania z 10 metrów należy wydrukować w skali 1:2, gdy mamy do dyspozycji 5 metrów dystansu.

Sprawdź dodatkowe akcesoria do ćwiczeń w sklepie combat:

Ostatnim przydatnym narzędziem jest timer strzelecki. W Internecie można wprawdzie znaleźć aplikacje na smartfony o podobnej funkcjonalności, jednak są one często niedokładne lub pozbawione istotnych opcji. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję PAR, czyli możliwość ustawienia przedziału czasowego z dokładnością do przynajmniej dziesiątej części sekundy z sygnałem na początku i końcu. Kolejna niezbędna funkcja to Random, czyli sygnał w losowych odstępach czasu.

Tyle w kwestii teorii. Dalsza część poradnika to już czysta praktyka, czyli konkretne ćwiczenia, dzięki którym osiągniesz założone cele.

Ćwiczenia w ramach treningu bezstrzałowego

Ponieważ liczba stworzonych do treningu na sucho ćwiczeń jest dość spora, podzielimy je z grubsza na 4 kategorie:

  • celność,
  • szybkostrzelność,
  • wymiana magazynka,
  • siła.

Rzecz jasna, najlepsze efekty przyniesie zbilansowany plan treningowy, jednak osoba zainteresowana strzelectwem sportowym skupi się bardziej na celności niż obsłudze.

Ważnym jest używanie obu rąk podczas treningów wymagających szybkości, dzięki czemu unika się zachwiań i efektu przeciwwagi. W przypadku ćwiczeń z wieloetapowymi ruchami najlepiej ćwiczyć je po kawałku, np. sięgnięcie do broni, wyjęcie i następnie odłożenie do kabury.

Ćwiczenia dla poprawy celności strzelania

 

Ściana (ang. wall drill)

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebna jest jednolicie jasna powierzchnia bez żadnych punktów skupiających uwagę. Należy ustawić się w takiej odległości od ściany, aby dystans między nią a lufą pistoletu trzymanego w wyprostowanych rękach wynosił 10-15 cm. Zgraj przyrządy celownicze skupiając wzrok na muszce i zacznij powoli ściągać spust. Pamiętaj, aby szczerbinka była w Twoich oczach rozmyta, kontroluj jedynie światło między markerami muszki i szczerbinki.

Wall Drill

Z początku broń może „tańczyć” na boki, najważniejsze jednak jest utrzymanie zgrania. Wykonaj 10 prawidłowych powtórzeń. W przypadku broni z mechanizmem SA/DA wykonaj taką samą liczbę powtórzeń z napiętym i zwolnionym kurkiem. Jeśli kurek nie ma mechanizmu samonapinania — należy odwieść go za każdym razem.

Przenoszenie broni z celu na cel wymaga od strzelca dokładnego zgrania przyrządów celowniczych na każdym namierzanym celu. Mogą nimi być przeskalowane i wydrukowane tarcze zawieszone na różnej wysokości. Można także symulować zmiany odległości. W tym ćwiczeniu nie trzeba pracować palcem na spuście. Wykonaj 20 powtórzeń, w każdym z nich namierz dokładnie wszystkie cele. Urozmaiceniem może być wprowadzenie zmian stanowiska strzeleckiego lub strzelanie w ruchu, np. zbliżając się do celów lub idąc równolegle do nich.

Statyka

To jedna z podstawowych umiejętności dla każdego amatora strzelectwa. Należy zasymulować dystans 25 metrów od celu i ustawić timer w trybie 30 sek./15 sek. Przyjmij pozycję strzelecką z bronią skierowaną w dół pod kątem 45 stopni. Palec nie dotyka spustu. Na sygnał timera unieś broń, zgraj przyrządy celownicze i wytrzymaj 30 sekund, następnie 15 sekund przerwy. W zależności od kondycji wykonaj 10 do 20 powtórzeń. Aby trening był skuteczny, broń musi być obciążona i trzymana tak, jak podczas strzelania. Najlepiej wykonywać ćwiczenie zarówno oburącz, jak i każdą ręką z osobna.

Statyka - poprawa celności strzelania

Wolna praca na spuście

Ćwiczenie zbliżone do ściany, z tą różnicą, że tym razem mierzy się do celu na symulowanym dystansie 25 metrów. Utrzymując zgranie przyrządów i skupienie wzroku na muszce namierz cel i oddaj po 20 strzałów oburącz, lewą i prawą ręką. Pamiętaj, że muszka musi pozostawać nieruchomo w szczerbince. Między seriami rób kilkunastosekudnowe przerwy.

Wolna praca na spuście

 

Trening poprawiający szybkość oddawania strzałów

 

Szybka ściana

Wprowadza do klasycznej ściany limit czasowy, przez co ściąganie spustu musi być szybsze. Ćwiczenie pozwala opanować szybkie namierzanie celu z prawidłową pracą na języku spustowym. Można wyróżnić kilka wariantów zadania w zależności od pozycji początkowej: z przygotowaną bronią (wystrzał na sygnał timera), z bronią opuszczoną lub schowaną w kaburze (należy zmieścić się między sygnałami timera). Limity czasowe należy ustalać zgodnie z własnymi możliwościami i stopniowo je skracać.

Szybka ściana - poprawa celności strzelania

Strzelanie do pojedynczego celu — odmiana szybkiej ściany z użyciem celu na symulowanym dystansie 7-10 metrów. Można również stosować wymienione przy okazji wcześniejszego ćwiczenia warianty i dodać kolejny: na sygnał timera wykonaj zmianę magazynka i oddaj strzał do celu.

Szybka praca na spuście

Tak jak w przypadku wolnej odmiany to ćwiczenie polepsza celność, jednak przy zachowaniu wysokiego tempa oddawanych strzałów. Wykonaj po 20 strzałów oburącz, lewą i prawą ręką.

Szybka wymiana magazynka

Wymiana magazynka to umiejętność z kategorii podstawowych. Szybkie jej wykonanie może decydować o życiu strzelca w warunkach bojowych, dlatego warto poświęcić nieco czasu na opanowanie błyskawicznego uzupełnienia amunicji. Zacznij od przygotowania pasa z ładownicami, zapasowego magazynka ze zbijakami oraz celu na symulowanym dystansie 7 metrów. Ćwiczenie przebiega bez pracy na języku spustowym. Zgraj przyrządy celownicze po czym wymień magazynek na nowy i ponownie wyceluj. Wykonaj po 20 powtórzeń w każdym scenariuszu: wymiana szybka, awaryjna oraz taktyczna.

Szybka wymiana magazynku

Szybka wymiana to wysunięcie magazynka i wsunięcie nowego bez dopuszczenia do opróżnienia komory nabojowej. Pusty zasobnik spada na ziemię. Docelowo całość powinna trwać sekundę, jednak zacznij wolniej skupiając się na precyzji ruchów.

Wymiana awaryjna. Ma miejsce w sytuacji, gdy wystrzelamy wszystkie naboje i zamek blokuje się w położeniu tylnym. Najpewniejsza metoda przywrócenia broni do zdolności bojowej to ręczne odciągnięcie i odblokowanie zamka po zrzucie starego i wsunięciu nowego magazynka.

Wymianę taktyczną. Stosujemy w warunkach bojowych, kiedy każda sztuka amunicji jest na wagę złota. Przede wszystkim należy upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne, a zagrożenie wyeliminowane lub odległe. Najbezpieczniejsza metoda takiej wymiany przebiega następująco: sięgamy po magazynek zapasowy, palec wskazujący przesuwamy na bok na stronę kciuka. Chwytamy tymi palcami stary magazynek, wysuwamy go i umieszczamy w broni nowy. Możemy już prowadzić ostrzał jedną ręką, a stary magazynek z pozostałą amunicją wkładamy do kieszeni lub worka zrzutowego.

Ćwiczenie zwiększające siłę strzelca

Ćwiczenie trzymania broni to kolejna wariacja ściany. Należy przyjąć postawę strzelecką, mocno chwycić broń i w takiej napiętej pozycji wytrzymać minutę. Początkujący mogą zacząć od 30 sekund stopniowo zwiększając ten czas. Broń będzie drżeć, jednak najważniejsze to utrzymać zgranie muszki ze szczerbinką. Po wysiłku odpocznij 2 minuty. Wykonaj 6 do 10 cykli. Ze względu na wysiłkowy charakter ćwiczenia sugerowane jest wykonywanie go jako ostatnie w cyklu treningowym.

Ćwiczenie trzymania broni

Stosując powyższe ćwiczenia i wskazówki w swoim treningu, zobaczysz efekty w przeciągu 2-3 miesięcy. Absolutne minimum to 3 sesje po 15-30 minut tygodniowo. Optymalnie należy wykonywać ćwiczenia 5-6 razy w tygodniu. Najważniejsze, to dozować poziom trudności i określać sobie realne cele. Wizyta na strzelnicy co kilka tygodni pozwoli zweryfikować poprawność wykonywania treningu i pomoże określić, nad czym szczególnie się skupić. W tym połączeniu znacznie szybciej osiągniesz zamierzony cel.


autor tadeusz jakliński

Tadeusz Jakliński

Niestrudzony poszukiwacz przedstawicieli gatunku "Dobre i tanie". Entuzjasta praktycznych gadżetów, knifemakingu, turystyki samochodowej, rockowego darcia paszczy i poznawania interesujących ludzi. Bezczelny, bezkompromisowy, bezpardonowy, bez względu na okoliczności. Ot, Tadzio.


napisz do nas