obowiązuje od 24 maja 2021 roku

Dla zamówień składanych do dnia 31.03.2021 r. obowiązuje: Regulamin Sprzedaży obowiązujący od 1.01.2021 r.

Dla zamówień składanych do dnia 23.05.2021 r. obowiązuje: Regulamin Sprzedaży obowiązujący od 1.04.2021 r.

 1. W regulaminie używamy pojęć:
  • my – sprzedawca, czyli combat.
   Nasze pełne dane:
   combat sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa,
   Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
   KRS: 0000712907, NIP: 9492223436; kapitał zakładowy 10 000 zł;
  • Ty – kupujący; każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w naszym sklepie;
  • nasz sklep – sklep internetowy pod adresem www.combat.pl ;
  • zakupy prywatne – zakupy robione przez konsumenta lub osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zakupy te nie mają dla tej osoby charakteru zawodowego.
  • produkty koncesjonowane – produkty, które podlegają specjalnym wymogom prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 2. W regulaminie opisujemy zasady, na jakich sprzedajemy produkty, treści cyfrowe i usługi.
 3. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży produktów w naszym sklepie.
 4. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, przeczytaj i zaakceptuj ten regulamin.
 1. Sprzedajemy produkty, które prezentujemy w naszym sklepie.
 2. Niektóre z produktów, które oferujemy, są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Wiąże się to z ich specyfikacją lub potencjalnym zagrożeniem, jakie może powodować ich użycie.
 3. Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć Ci rzeczy wolne od wad. Wszystkie produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek. Możemy jednak sprzedawać też produkty, które były krótko używane lub wykorzystywane jako ekspozycja – takie produkty odpowiednio oznaczamy i opisujemy.
  [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.]
 4. Masz obowiązek znać i przestrzegać przepisy, które dotyczą używania produktów z naszego sklepu, szczególnie wiatrówek, noży i paralizatorów. Pamiętaj, że strzelanie do ludzi i zwierząt jest zabronione.
  [Podstawa prawna: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 2017, poz. 1840 ze zm.]
 5. Jeśli będziesz używać produktów z naszego sklepu poza granicami Polski, masz obowiązek sprawdzić i przestrzegać prawa w tym kraju. Nie bierzemy odpowiedzialności za to, czy będziesz używać produktów z naszego sklepu zgodnie z lokalnym prawem.
 1. W naszym sklepie możesz:
  • robić zakupy,
  • korzystać z indywidualnych rabatów,
  • uczestniczyć w promocjach i konkursach,
  • oceniać produkty i pisać o nich opinie,
 2. Aby robić zakupy w naszym sklepie nie musisz się w nim rejestrować.
 3. Jeśli zarejestrujesz konto w naszym sklepie, możesz dodatkowo sprawdzać swoją historię, na przykład informacje o zamówieniach w naszym systemie.
 4. Konto zarejestrować możesz na stronie https://www.combat.pl/customer/account/create/. W trakcie rejestracji zaakceptuj nasz regulamin. Po zarejestrowaniu prześlemy Ci mejlem odnośnik do aktywacji konta.
 5. Zawsze możesz usunąć swoje konto w naszym sklepie.
 6. Kiedy korzystasz z naszego sklepu lub piszesz opinie o produktach w naszym sklepie, nie możesz zamieszczać treści niezgodnych z prawem, w szczególności:
  • używać wulgaryzmów,
  • nawoływać do przemocy lub nienawiści,
  • propagować rasizmu,
  • uwłaczać czyjejś godności,
  • głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
  • podawać informacji, które noszą znamiona przestępstwa, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe,
  • promować produktów i usług naszej konkurencji.
  Jeśli nie stosujesz się do tej zasady, możemy usunąć lub zmodyfikować taką opinię.
 7. Strona naszego sklepu działa prawidłowo, jeśli:
  • używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  • masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,
  • masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.
 8. Reklamacje związane z Twoim kontem w naszym sklepie możesz wysłać na adres: [email protected]. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
 1. Produkty sprzedajemy przez nasz sklep, mejlowo oraz przez telefon.
 2. W naszym sklepie nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.
 3. Możemy zweryfikować Twój wiek, jeśli będziesz kupować produkty przeznaczone dla osób pełnoletnich. W takim przypadku poprosimy Cię o odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdzisz, że jesteś osobą pełnoletnią i masz pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zamówienia w naszym sklepie możesz składać poprzez stronę internetową www.combat.pl. Możesz to robić na dwa sposoby:
  • przez swoje konto,
  • bez zakładania konta – jeśli każdorazowo zaakceptujesz regulamin.
 5. Żeby zrobić zakupy w naszym sklepie:
  • przeczytaj informacje o produkcie,
  • dodaj do koszyka produkty – jeśli są dostępne,
  • wybierz sposób dostawy,
  • wybierz sposób płatności,
  • wprowadź dane odbiorcy,
  • sprawdź podsumowanie swojego zamówienia,
  • złóż zamówienie przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy prześlemy na mejla, którego podałeś w zamówieniu.
 7. Twoje zamówienie jest ważne przez 10 dni. Jeżeli w tym czasie nie odbierzesz produktu, nie zapłacisz za niego lub nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować – anulujemy je.
 1. W naszym sklepie sprzedajemy produkty koncesjonowane. Oznacza to, że mamy koncesję na obrót takimi produktami.
 2. Produkty koncesjonowane sprzedajemy przez nasz sklep wyłącznie osobom pełnoletnim. Swój wiek potwierdzasz za pomocą ważnego dowodu osobistego [Podstawa prawna: art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.]
 3. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej produktów koncesjonowanych.
 4. Wszystkie produkty koncesjonowane oznaczamy w specjalny sposób w naszym sklepie. Na stronie z opisem takiego produktu umieścimy niebieską ramkę z odpowiednim opisem:
  Produkt dla osób pełnoletnich. Podczas zakupu poprosimy Cię o okazanie dowodu osobistego.
 5. Zamówienia w naszym sklepie możesz składać poprzez stronę internetową www.combat.pl. Możesz to robić na dwa sposoby:
  • przez swoje konto,
  • bez zakładania konta – jeśli każdorazowo zaakceptujesz regulamin i spełnisz warunki, które opisujemy poniżej.
 6. Żeby kupić produkty koncesjonowane w naszym sklepie:
  • przeczytaj informacje o produkcie,
  • zapoznaj się z informacjami w naszym Centrum Pomocy: https://www.combat.pl/centrum-pomocy,
  • dodaj do koszyka produkty – jeśli są dostępne,
  • wprowadź dane odbiorcy,
  • wprowadź serię i numer swojego dowodu osobistego, datę wydania dowodu osobistego oraz organ wydający dowód osobisty, pamiętaj, że informacje te muszą być zgodne ze stanem faktycznym, odpowiadasz za autentyczność wprowadzonych przez siebie danych,
  • zaznacz wymagane zgody,
  • wybierz sposób dostawy,
  • wybierz sposób płatności – w przypadku produktów koncesjonowanych możliwa jest wyłącznie przedpłata, nie ma możliwości płatności przy odbiorze przesyłki,
  • zaakceptuj regulamin naszego sklepu,
  • sprawdź podsumowanie swojego zamówienia,
  • złóż zamówienie przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Możesz zamówić produkty koncesjonowane, jeśli wszystkie dane, które podajesz, będą prawidłowe.
 8. Jeśli złożysz zamówienie na produkty koncesjonowane, wyznaczymy godzinę kontaktu w sprawie zamówienia. Termin ten wyznaczymy najpóźniej na następny dzień roboczy. Informację o godzinie rozmowy i link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams wyślemy Ci mejlem.
 9. O wskazanej godzinie połączymy się z Tobą za pomocą wideorozmowy. W jej trakcie upewnimy się, że Twoje dane osobowe są prawidłowe. Poprosimy Cię, abyś okazał nam swój dowód osobisty. Wideorozmowę będziemy nagrywać na wypadek, gdyby była potrzebna do celów dowodowych.
 10. Jeżeli nie będziemy mogli się z Tobą połączyć za pośrednictwem wideorozmowy, lub okaże się, że dane w zamówieniu nie są zgodne z Twoim dowodem osobistym – nie będziesz mógł kupić produktów koncesjonowanych. Anulujemy Twoje zamówienie.
 11. Potwierdzenie zawarcia umowy prześlemy na mejl, który podałeś w zamówieniu.
 12. Twoje zamówienie jest ważne przez 10 dni. Jeżeli w tym czasie nie odbierzesz produktu, nie zapłacisz za niego lub nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować – anulujemy je.
 13. [Produkty koncesjonowane sprzedajemy zgodnie z – między innymi – następującymi przepisami:
  • ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji;
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;]
 1. Produkty dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.
 2. Produkty dostarczamy w sposób, który wskażesz:
  • kurierem,
  • do paczkomatów,
  (wskazówka) Konkretne formy dostawy mogą być niedostępne dla niektórych produktów. Na przykład do paczkomatu nie zamówisz produktów, które nie zmieszczą się do urządzenia.
 3. Produkty koncesjonowane dostarczamy w następujący sposób:
  • broń czarnoprochową – wyłącznie kurierem,
  • paralizatory, broń hukową i amunicję o kalibrze do 6 mm – do paczkomatów lub kurierem.
 4. Jeśli kupujesz broń czarnoprochową, wyślemy Ci SMS z kodem odbioru. Podaj kod kurierowi, który dostarczy Twoje zamówienie.
 5. Przesyłkę z produktami koncesjonowanymi może odebrać tylko osoba, która składała na nie zamówienie.
 6. Koszt dostawy sprawdzisz na www.combat.pl/dostawa.
 7. Twoje zakupy dostarczymy w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli kupujesz produkty w przedsprzedaży, przybliżony czas dostawy podamy w opisie danego produktu w naszym sklepie.
 8. Kiedy odbierasz przesyłkę, potwierdzasz jej odbiór – swoim podpisem lub przez system paczkomatu.
  Jeśli robisz zakupy prywatne, od tego momentu jesteś właścicielem produktu i odpowiadasz za jego uszkodzenie lub utratę.
 9. Jeśli zauważysz, że przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona lub niekompletna – nawet jeśli opakowanie nie jest naruszone – zgłoś reklamację przewoźnikowi – ułatwi to procedurę reklamacyjną.
  • Przy dostawie kurierem:
   • zgłoś reklamację bezpośrednio do przewoźnika – najlepiej jeśli spiszesz z kurierem protokół stanu przesyłki; reklamację u przewoźnika możesz złożyć w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki; lub
   • skontaktuj się z nami (najlepiej w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki) – przez formularz na stronie www.combat.pl/serwis;
  • Przy dostawie paczkomatem:
   • pokaż uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu;
   • umieść uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce paczkomatu, w której się znajdowała, i zamknij tę skrytkę – zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu;
   • zgłoś reklamację właścicielowi danego paczkomatu – zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu – lub nam, przez formularz na stronie www.combat.pl/serwis.
 10. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zakupów w wybrany przez Ciebie sposób, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy inną formę dostawy. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której przewoźnik odmówi dostarczenia konkretnego przedmiotu, na przykład paralizatora.
 11. Jeśli kupujesz kilka produktów, możemy podzielić je na mniejsze przesyłki. W takim wypadku koszt dostawy, który podaliśmy Ci w podsumowaniu zamówienia, nie zmieni się.
 12. Jeśli nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia, możemy zamiast tego zaproponować Ci inne produkty o takiej samej jakości, przeznaczeniu i cenie (świadczenie zastępcze). Możesz wybrać, czy przyjmujesz te produkty, lub możesz odstąpić od umowy i odesłać produkty na nasz koszt. Poinformujemy Cię o tym również pisemnie.
  [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta]
 1. Ceny wszystkich produktów w naszym sklepie podajemy w złotych polskich. Podajemy ceny brutto, czyli takie, które zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki.
 2. Za produkt, który kupujesz, możesz zapłacić na kilka sposobów – zależnie od sposobu dostawy jaki wybierzesz.
  Jeśli zamówienie dostarczymy Ci:
  • kurierem – możesz zapłacić:
   • przelewem (przedpłata),
   • elektronicznie przez dotpay (przedpłata),
   • gotówką (przy odbiorze),
   • w ratach (z wyłączeniem leasingu),
  • do paczkomatu – możesz zapłacić:
   • przelewem (przedpłata),
   • elektronicznie przez dotpay (przedpłata),
 3. Za produkty koncesjonowane, które kupujesz, możesz zapłacić na kilka sposobów – zależnie od rodzaju produktu koncesjonowanego. Jeśli kupujesz:
  • broń czarnoprochową – możesz zapłacić:
   • przelewem (przedpłata),
   • elektronicznie przez dotpay (przedpłata),
   • w ratach (z wyłączeniem leasingu),
   • elektronicznie kartą płatniczą (przedpłata)
  • paralizatory, broń hukową i amunicję o kalibrze do 6 mm – możesz zapłacić:
   • przelewem (przedpłata),
   • elektronicznie przez dotpay, paypo, blik (przedpłata),
   • w ratach (z wyłączeniem leasingu),
   • elektronicznie kartą płatniczą (przedpłata)
 4. Faktury wystawiamy i przesyłamy w formie elektronicznej. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podajesz podczas rejestracji lub składania zamówienia. Jeśli zmieniasz adres e-mail – powiadom nas o tym pisemnie lub mejlowo. Jeśli tego nie zrobisz, wiadomości, które wyślemy na Twój dotychczasowy adres e-mail będziemy traktować jako prawidłowo doręczone.
 6. Faktury za produkty koncesjonowane wystawiamy i przesyłamy wyłącznie w wersji papierowej.
 7. Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane wskażesz podczas rejestracji lub gdy składasz zamówienie.
 8. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej. Nie dotyczy to zakupu produktów koncesjonowanych.
 9. Jeśli będziemy musieli skorygować fakturę, prześlemy do Ciebie mejl (na adres, który podałeś w zamówieniu) z korektą faktury i poprosimy Cię o potwierdzenie jej otrzymania.
 10. Jeśli będziemy musieli skorygować fakturę za produkty koncesjonowane, prześlemy do Ciebie (na adres, który podałeś w zamówieniu) korektę faktury i poprosimy Cię o potwierdzenie jej otrzymania.
 1. Jeśli robisz zakupy prywatne możesz zwrócić swoje zakupy, czyli odstąpić od umowy zawartej na odległość. Zasady, które opisujemy w tym rozdziale dotyczą Cię tylko w takim przypadku.
 2. Możesz zgłosić zwrot – czyli odstąpić od umowy – w ciągu 15 dni od kiedy odbierzesz produkt (Ty, lub osoba, którą wskażesz, inna niż przewoźnik). Nie musisz podawać przyczyny.
 3. Oświadczenie o tym, że odstępujesz od umowy możesz wysłać:
  • przez formularz na stronie www.combat.pl/serwis – tę formę zalecamy;
  • mejlem na adres: [email protected];
  • pocztą na adres: combat sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa – możesz skorzystać ze wzoru, który znajdziesz na naszej stronie: www.combat.pl/serwis.
 4. Nie możesz zwrócić produktu i odstąpić od umowy, jeśli:
  • za Twoją zgodą wykonaliśmy w pełni usługę i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym jak je spełnimy utracisz prawo do odstąpienia od umowy;
  • produkt ten przygotowaliśmy zgodnie z Twoją indywidualną specyfikacją lub na Twoje indywidualne potrzeby – na przykład jest to lornetka z grawerem;
  • dostarczyliśmy go w zamkniętym opakowaniu ze względów higienicznych i zdrowotnych, a Ty je otworzysz;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • wylicytowałeś go w drodze aukcji publicznej;
 5. Jeśli będziesz korzystać z produktu, który zwracasz – odpowiadasz za zmniejszenie jego wartości. Możesz używać produktu tylko po to, żeby sprawdzić jego cechy i funkcje.
  (wskazówka) Większość produktów, które prezentujemy w naszym sklepie, ma folie ochronne na elementach, które można łatwo uszkodzić. Zalecamy, żeby nie zdejmować tych folii przez 15 dni – do momentu, aż postanowisz, że nie będziesz zwracać produktu.
 6. Produkt, który zwracasz, odeślij do nas jak najszybciej – do 14 dni od kiedy zgłosisz nam zwrot.
 7. Kiedy kupujesz produkt w zestawie z innym produktem, możesz zwrócić jedynie cały zestaw. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec tej umowy.
  (wskazówka) Jeśli kupisz pistolet ASG, do którego w promocji dodaliśmy kaburę za 1 grosz – zwracasz oba te produkty w zestawie.
 8. Jeśli odstępujesz od umowy bez podania przyczyny (w terminie 15 dni), ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.
 9. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.
 1. Jeśli kupisz od nas produkty, masz prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz nam złożyć w dowolnej formie. Zalecamy, żebyś zgłosił ją przez formularz na stronie www.combat.pl/serwis. Dzięki temu będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoje zgłoszenie.
 3. Jeśli zgłaszasz reklamację za pomocą formularza na naszej stronie, zaczekaj, aż dostaniesz od nas wiadomość z instrukcją. Kiedy przyjmiemy Twoją reklamację, wyślemy Ci wiadomość e-mail. Podamy w niej Twój numer zgłoszenia (numer RMA) oraz instrukcję, co zrobić dalej.
 4. Twój numer zgłoszenia (RMA) jest ważny przez 7 dni. Jeśli wyślesz produkt po tym terminie, możemy mieć problem z jego identyfikacją.
 5. Reklamowany produkt możesz dostarczyć:
  • na adres naszego serwisu: combat sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa – tę formę zalecamy
  • do naszej siedziby.
  • (wskazówka) Żeby przyspieszyć reklamację, na przesyłce zapisz swój numer zgłoszenia (numer RMA).
  ((wskazówka) Jeżeli odsyłasz do nas produkt pamiętaj, żeby go odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Upewnij się, że produkt nie przemieszcza się w opakowaniu.
 6. Gdy rozpatrzymy Twoją reklamację, wyślemy Ci dokument z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
 7. Reklamowany produkt możesz odebrać w miejscu i formie, w jakich nam go dostarczyłeś.
 8. Kiedy przyjmiemy od Ciebie produkt w naszym serwisie, wydamy Ci potwierdzenie przyjęcia serwisowego.
 9. Produkt możesz odebrać w ciągu 30 dni, od kiedy powiadomimy Cię, że rozpatrzyliśmy reklamację. Jeżeli tego nie zrobisz, wyślemy Ci wezwanie i wyznaczymy kolejny termin 14 dni na odbiór produktu. Po tym czasie będziemy mogli naliczyć Ci opłatę za każdy miesiąc przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w Częstochowie.
 10. Większość produktów, które oferujemy w naszym sklepie, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Warunki gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej produktu. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień, które wynikają z praw konsumenta i przepisów o rękojmi.
 11. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wspólnie ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu. Przede wszystkim ustalamy z Tobą, że jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu. Ten warunek nie dotyczy zakupów prywatnych (pkt 1 d).
  [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]
 12. Jeśli robisz zakupy prywatne, masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz w tym celu: [Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]
 1. Kiedy rejestrujesz konto w naszym sklepie lub składasz zamówienie, dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe. Jeśli nie podasz nam tych danych, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia.
 2. Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz je też samodzielnie zmieniać w ustawieniach swojego konta.
 3. Zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe, opisaliśmy w naszej polityce prywatności. Znajdziesz ją pod adresem: www.combat.pl/polityka-prywatnosci.
  [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]
 1. Jeśli zmienimy ten regulamin, udostępnimy go w naszym sklepie co najmniej 7 dni przed tym, od kiedy nowy regulamin zacznie obowiązywać.
 2. Jeśli masz konto w naszym sklepie, o zmianie regulaminu poinformujemy Cię, kiedy następnym razem się zalogujesz. Poprosimy Cię wtedy o akceptację zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie zaakceptujesz poprzez kliknięcie w polu tego komunikatu. Jeśli nie zaakceptujesz tych zmian, system Cię wyloguje. W takiej sytuacji możesz kontynuować zakupy w naszym sklepie bez zalogowania, zgodnie z naszym regulaminem.
 3. Zamówienia, które złożysz przed tym, jak w życie wejdzie nowy regulamin, zrealizujemy zgodnie z wcześniejszymi zasadami.
 4. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych użytkowników, którzy korzystają z naszego sklepu.